Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Trong thời đại công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là yếu tố cốt lõi, góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp. Việc cập nhập thông tin, nâng cao nhận thức sẽ giúp cho doanh […]

Kính gửiBAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Trong thời đại công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là yếu tố cốt lõi, góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp. Việc cập nhập thông tin, nâng cao nhận thức sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động bảo vệ những tài sản vô hình, hữu hình cũng như có ý thức tuân thủ pháp luật về SHTT để nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Với mục đích giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các quy định của pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại công nghiệp 4.0 trên phạm vi toàn cầu, Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) tổ chức Hội thảo:

BẢO HỘ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0

Thời gian:      09:00 – 12:30, thứ Ba, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Địa điểm:        Khách sạn Bảo Sơn

50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Ngôn ngữ:      tiếng Anh và tiếng Việt

Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI xin trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị quý đại biểu đăng ký tham dự trước ngày 30/7/2022. Hội thảo miễn phí tham dự.

Trân trọng cảm ơn!

Mời tải Thư mời tham dự: Tại đây

Mời tải Chương trình hội thảo: Tại đây

Mời tải Phiếu đăng ký tham dự: Tại đây

Tin khác đã đăng