BÁO CÁO NHANH KHẢO SÁT HIỆP HỘI ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN QUÝ I/2020Đại dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp và khó lường trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo một số thống kê, các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới bên cạnh việc triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch đều có những […]

Đại dịch Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp và khó lường trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo một số thống kê, các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới bên cạnh việc triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng, chống dịch đều có những hành động khác nhau nhằm hỗ trợ nền kinh tế và dự trù các giải pháp tăng cường sau khi dịch kết thúc. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam đã chủ động kiểm soát mọi tình hình, nền kinh tế Việt Nam vẫn tạm thời đứng vững trước các cú sốc bên ngoài. Quý I/2020, tăng trưởng của Việt Nam đạt 3,82%, mức thấp nhất trong 11 năm qua nhưng là con số cao nhất trong số các nước có được số liệu đến thời điểm này.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến Hội nghị trung ương các hiệp hội doanh nghiệp ngày 15/04/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức khảo sát nhanh các Hiệp hội để đánh giá sức khỏe các doanh nghiệp hội viên trong Quý I/2020 trong thời gian từ 10-15/04/2020. Khảo sát được tiến hành nhằm cập nhật về “sức khỏe” của doanh nghiệp hội viên trong các Hiệp hội, đồng thời đánh giá tình hình doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cùng trao đổi tháo gỡ khó khăn, đưa ra các kiến nghị thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19.

Khảo sát nhanh đã thu thập được ý kiến từ 25 Hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho gần 20.000 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trong đó có các Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề; Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh/thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài. Khảo sát tập trung vào các câu hỏi liên quan tới tình hình hoạt động, doanh thu, lao động của các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đã bị ảnh hưởng như thế nào trong quý I/2020 và dự báo của Hiệp hội trong quý II/2020. Đồng thời, khảo sát cũng đánh giá việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về dịch Covid 19 của các doanh nghiệp hội viên và kiến nghị của Hiệp hội với nhà nước để hỗ trợ vượt qua đại dịch Covid-19.

Bao cao khao sat Hiep hoi QI 2020 - final

Bao cao khao sat Hiep hoi QI 2020- final

Tin khác đã đăng