Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2010Năm 2010, sau những dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp đã đem lại kết quả tích cực: tăng trưởng trong tất cả các ngành kinh tế và đặc biệt mức tăng trưởng GDP đạt 6,78%. Với chủ đề năm: Một số xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp, Báo cáo cũng sẽ phác họa một số nét chính trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, sự hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lời tựa

Năm 2010, sau những dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp đã đem lại kết quả tích cực: tăng trưởng trong tất cả các ngành kinh tế và đặc biệt mức tăng trưởng GDP đạt 6,78%.

Tiếp theo các báo cáo thường niên năm 2006, 2007, 2008, 2009 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục xây dựng Báo cáo thường niên – Doanh nghiệp Việt Nam 2010”. Báo cáo này sẽ giới thiệu khái quát môi trường kinh doanh trong nước và trên thế giới với những diễn biến ngày càng phức tạp hơn, về những chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nước ta và những thị trường tiềm năng, trong đó có thị trường nội địa. Một lần nữa, bức tranh về năng lực của doanh nghiệp cũng được minh họa thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của một số ngành, tập trung vào các ngành hiện đang thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế Nhà nước. Với chủ đề năm: Một số xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp, Báo cáo cũng sẽ phác họa một số nét chính trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, sự hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những phân tích của mình, Báo cáo đưa ra một số gợi ý chính sách và kiến nghị đối với doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc định hướng chiến lược phát triển.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chân thành cảm ơn sự trợ giúp quý báu của Ngân hàng Thế giới và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group). trong việc xây dựng báo và xuất bản Báo cáo này. Do tính phức tạp của chủ đề cũng như sự biến động từng ngày của môi trường kinh tế vĩ mô, Báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rất mong nhận được ý kiến phản hồi và góp ý của độc giả để nâng cao chất lượng Báo cáo trong những năm tiếp theo.

Chúc cộng đồng doanh nghiệp vững bước vượt qua thử thách và thành công trên con đường chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

TS. VŨ TIẾN LỘC

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Download tài liệu: Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt nam 2010

Tin khác đã đăng