Báo cáo VBiS năm 2013Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc, nhất là đối với các nền kinh tế phát triển.

Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc, nhất là đối với các nền kinh tế phát triển. Việc tạo công ăn việc làm được xem là một thách thức lớn của các nước phát triển. Những yếu tố không thuận lợi từ thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội nước ta. Ở trong nước, các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh: Hàng tồn kho mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu khu vực ngân hàng được giải quyết chậm, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể…
Trước bối cảnh không thuận lợi của kinh tế thế giới, áp lực của lạm phát 2010- 2011 và khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ trong nước, trong giai đoạn từ 2011- 2013 Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp về tài chính – tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tạo động lực, niềm tin giúp các doanh nghiệp vững tin phát triển sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã kịp thời ban hành hai nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 

Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm: Bao-cao-VBiS-2013

 

Tin khác đã đăng