Báo cáo VBiS quý IV năm 2011Trong 11 tháng đầu năm 2011, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Viêt Nam có những bước phát triển quan trọng, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn. Theo số liệu của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 31 tháng 9 năm 2011 cả nước đã có 606.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Trong 11 tháng đầu năm 2011, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Viêt Nam có những bước phát triển quan trọng, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn. Theo số liệu của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 31 tháng 9 năm 2011 cả nước đã có 606.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2011,  cả nước có thêm 52.500 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký ước đạt trên 318.540 tỷ đồng.

Theo kết quả rà soát sơ bộ của Tổng cục Thống kê và Cục đăng ký kinh doanh tính đến ngày 30/9/2011, số lượng các doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động/ giải thể không chính thức: 160.930 doanh nghiệp và số lượng doanh nghiệp đang tồn tại là: 445.970 doanh nghiệp.  Tuy nhiên , có một xu hướng nổi lên  khá  rõ rệt là mặc dù liên tục trong các năm gần đây, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng nhanh một các đáng kể , song tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa  hoạt động ngay được lại có xu hướng giảm  và số doanh nghiệp giải thể/ ngừng hoạt động cũng tăng đột biến. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trong 11 tháng đầu năm đã có 1663 doanh nghiệp giải thể ( chưa kể các doanh nghiệp hoạt động  cầm chừng hoặc đã dững hoạt  động  nhưng chưa làm thủ tục giải thể)

Trong những tháng gần đây, nhờ sự quyết liệt  của các cơ quan Nhà nước , và với sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết 11/NQ_CP môi trường kinh doanh  và điều kiện  sản xuất của các doanh nghiệp đã có những cải thiện nhất định. Lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đã có xu hướng giảm. Tỷ giá ngoại tệ tuy có biến động  ít nhiều, song vẫn ở mức ổn định (VBIS). Đặc biệt các chính sách hỗ trợ như miễn- giảm , giãn nộp thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu , nông nghiệp và xuất khẩu đã góp phẫn đỡ gánh nặng cho doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực DNNVV.

Trong một thế giới toàn cầu hóa với những biến động khó lường, việc các doanh nghiệp cùng nhau hợp tác chia sẻ cảm nhận về hiện trạng và triển vọng SX-KD cũng như các yếu tố tác động đến chúng có giá trị đặc biệt. Thông tin tổng hợp từ các cảm nhận này giúp cho mỗi doanh nghiệp hiểu rõ hơn diễn biến vừa qua và sắp tới của thị trường để có quyết định sắc bén và kịp thời hơn trong nỗ lực nâng cao kết quả SX-KD của mình. Thông tin này cũng rất hữu ích cho các cơ quan chính phủ và các hiệp hội có đánh giá và hoạch định chính xác hơn với các quyết sách của mình trong cố gắng hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.  Để tiến hành tổng  hợp các thông tin này Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)  đã thực hiện dự án Khảo sát Động thái Doanh nghiệp VBiS[1] được thực hiện vào cuối mỗi quí . Khảo sát cho quí IV năm 2011 được một số lượng lớn các doanh nghiệp hưởng ứng. Chất lượng các câu trả lời rất tốt, thể hiện rõ sự hiểu biết thấu đáo vấn đề và ý thức thành tâm đóng góp của người trả lời. Khảo sát được thực hiện online qua địa chỉ trang web : www.vbis.vn  và đồng thời cũng được thực hiện  thông qua việc phối hợp với các chi nhánh và văn phòng đại diện của VCCI trên toàn quốc.

Download tài liệu: Bao cao VBiS quy IV nam 2011

Tin khác đã đăng