CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ” PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG VỚI CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM”Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 là một trong những Hiệp định thế hệ mới có nội dung phi thương mại với những cơ chế thực thi và giám sát […]

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 là một trong những Hiệp định thế hệ mới có nội dung phi thương mại với những cơ chế thực thi và giám sát chặt chẽ nhất.  Hiểu rõ hàm ý của các cam kết sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn những lợi ích về thương mại của Hiệp định, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và phát triển quan hệ thương mại lâu dài với các nhãn hàng Châu Âu.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hành một số nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện  Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức khóa đào tạo:

“Phát triển thương mại bền vững với các nguyên tắc

 kinh doanh có trách nhiệm”

Thời gian   :  từ 08h00 -16h30 ngày 18-19/11/2020

Địa điểm              : Hội trường 2, tầng 7, VCCI

                             9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp một cách chi tiết cách thức xây dựng và áp dụng các nguyên tắc phát triển bền vững tại doanh nghiệp mình. Sau khi kết thúc khóa đào tạo các học viên sẽ được cấp Chứng nhận của Chương trình.

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự. Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp.

Trân trọng.   

Quảng cáo lớp học-converted CV moi dao tao 18-19.11.2020

UNGPtraining_Chương trình       

phieu dang ky tham du (1)               

Tin khác đã đăng