Mời tham dự Hội thảo: “Nâng cao chất lượng sản phẩm Việt thông qua áp dụng các quy định quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN / DOANH NGHIỆP Với mục đích giúp doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến, xu hướng kinh doanh mới để từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động […]

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN / DOANH NGHIỆP

Với mục đích giúp doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến, xu hướng kinh doanh mới để từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước hiệu quả hơn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tổ chức Traffic Việt Nam tổ chức hội thảo:

Nâng cao chất lượng sản phẩm Việt Nam thông qua áp dụng các quy định quốc gia

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ”

Thời gian: 08h00- 12h00 ngày 02 tháng 10 năm 2020 (đăng ký đại biểu từ 07h30)

Địa điểm:  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh

                        Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo (Chương trình dự kiến kèm theo). Để công tác tổ chức được chu đáo đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 24/09/2020.

Trân trọng!

Chi tiết xin liên hệ: C. Phạm Phương Nhi – Viện Phát triển Doanh nghiệp – VCCI.

ĐT: 024.35772373 / 0988420297, Email: nhipp@vcci.com.vn ; phuongnhi2503neu@gmail.com

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ninh – 02033634311

Chương trình hội thảo: Chương trình HT Quảng Ninh 2.10

Đăng ký tham dự: Đăng ký Quảng Ninh

Thu moi QN 2.10

Tin khác đã đăng