CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ “LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ “ TẠI HNKính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong xu hướng kinh doanh trên nền tảng số sẽ tạo sự xung đột giữa mô hình truyền thống và xu hướng kinh doanh mới. Chuyển đổi số không đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà còn là […]

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong xu hướng kinh doanh trên nền tảng số sẽ tạo sự xung đột giữa mô hình truyền thống và xu hướng kinh doanh mới. Chuyển đổi số không đơn thuần là một xu hướng công nghệ, mà còn là một tác nhân làm thay đổi mạnh mẽ mọi khía cạnh của kinh tế – xã hội, trong đó lãnh đạo và quản lý cũng không phải là ngoại lệ. Làm sao nắm bắt được những cơ hội và giải quyết những thách thức của thời đại số là một vấn đề lớn đối với mọi tổ chức, công ty. Chìa khóa để giải quyết vấn đề là tư duy lại về lãnh đạo và quản lý; từ triết lý, chủ thể, đối tượng, đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Nhằm giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Quốc tế Pháp ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo:

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thời gian:   08h30- 12h00 ngày 02 tháng 07 năm 2020  (đăng ký đại biểu từ 08h00)

  Địa điểm:     Hội trường 801, tầng 8, nhà E4, Đại học Quốc gia Hà Nội

                        144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 01/07/2020.

Trân trọng!

Chi tiết xin liên hệ: C. Phạm Phương Nhi – Viện Phát triển Doanh nghiệp – VCCI.

Tel.: 024.35772373/ 0988420297, Email: nhipp@vcci.com.vn; phuongnhi2503neu@gmail.com

2020.06.19. Chương trình Viet – Eng

phieu dang ky tham du_2-7

Tin khác đã đăng