CHUYỂN ĐỔI SỐ : GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID 19 VÀ PHÁT TRIỂNChuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể xong bước nhảy vọt thực sự thì chưa có. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra mang theo nhiều thay đổi trong nhận thức, giao dịch thương mại, kinh doanh… Đây được ví như là […]

Chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể xong bước nhảy vọt thực sự thì chưa có. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra mang theo nhiều thay đổi trong nhận thức, giao dịch thương mại, kinh doanh… Đây được ví như là thời cơ, là cú huých trăm năm để doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của kinh tế số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi số.

Nhân dịp Việt Nam là chủ tịch ASEAN, để có cơ sở xây dựng các đề xuất kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao ASEAN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung, với tư cách là thành viên của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Khảo sát được sự hỗ trợ kỹ thuật của JETRO (Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản). Khảo sát không chỉ đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến cộng đồng doanh nghiệp mà còn tập trung vào phân tích xu hướng ứng dụng chuyển đổi số để vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra và phát triển trong giai đoạn “bình thường mới”. Dựa trên kết quả khảo sát này, VCCI tổ chức xây dựng cuốn sách “Chuyển đổi số: Giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 và phát triển”. Cuốn sách được sự hỗ trợ xuất bản bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong khuôn khổ Chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Mời tải bản Tiếng Việt: Tại đây

Mời tải bản Tiếng Anh: Tại đây

Tin khác đã đăng