Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2020      Nhằm đem lại những thông tin cơ bản về doanh nghiệp (dựa trên số liệu thống kê từ Tổng cục thống kê và một số nguồn khác), Viện Phát triển doanh nghiệp trong năm 2021 đã triển khai thực hiện xây dựng “Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Việt Nam năm […]

      Nhằm đem lại những thông tin cơ bản về doanh nghiệp (dựa trên số liệu thống kê từ Tổng cục thống kê và một số nguồn khác), Viện Phát triển doanh nghiệp trong năm 2021 đã triển khai thực hiện xây dựng “Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2020” với những thông tin chính về các chỉ tiêu, xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường; tình hình doanh nghiệp hoạt động có kết quả kinh doanh; chỉ tiêu về năng lực của doanh nghiệp của 63 tỉnh thành và 6 vùng trên cả nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm cung cấp các dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp tới cơ quan chức năng, đơn vị nghiên cứu, hiệp hội, cá nhân để dễ dàng tiếp cận hơn các thông tin doanh nghiệp ở các tỉnh, các vùng trong cả nước.

Mời tải “Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam năm 2020”: Tại đây

 

 

Tin khác đã đăng