ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2015Trong tháng 4/2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam 4 tháng đầu năm 2015 trên quy mô toàn quốc để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015.

Trong tháng 4/2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam 4 tháng đầu năm 2015 trên quy mô toàn quốc để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015.

Cảm nhận tổng thể điều kiện sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015 là khá tốt hơn so với 6 tháng cuối năm 2014 và kết quả này đúng như những dự cảm của doanh nghiệp vào cuối năm 2014. Trong đó, các yếu tố như nhu cầu thị trường quốc tế, tiếp cận thông tin về thị trường công nghệ và điều kiện giao thông được cải thiện rất lớn.Tất cả các yếu tố về điều kiện sản xuất kinh doanh được dự cảm sẽ tiếp tục tốt hơn trong 6 tháng tới năm 2015.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh (SX-KD) nói chung trong 4 tháng đầu năm 2015 được các doanh nghiệp cảm nhận là xấu hơn so 6 tháng cuối năm 2014. Có vẻ như sự xấu đi này là do cácmột số yếu tố không được cải thiện nhiều như :lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm,giá bán bình quân và lượng đơn đặt hàng. Tuy nhiên các yếu tố này được doanh nghiệp dự cảm sẽ được cải thiện vào 6 tháng tới năm 2015.

Các DN đánh giá cao về mức độ cải thiện của chỉ số tổng thể môi trường pháp lý và kinh tế vĩ mô trong 4 tháng đầu Với năm 2015. Đây là kết quả tổng hợp từ sự cải thiện của từng yếu tố thành phần như: chất lượng của các quy định pháp lý, hiệu lực thực thi chính sách, thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, sự cải thiện trong thái độ và ý thức trách nhiệm của các bộ công quyền, sự ổn định của môi trường pháp lý và điều hành kinh tế.và đây cũng có thể coi là kết quả thực hiện nghị Quyết 19/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm: Dong thai doanh nghiep Viet Nam 4 thang dau nam 2015

Tin khác đã đăng