Báo cáo VBiS 6 tháng đầu năm 2014Báo cáo khảo sát động thái Doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 được Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI triển khai điều tra trong giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5/2014, trước khi xảy ra tình hình căng thẳng trên Biển Đông và sự kiện ngày 13-14/5 tại một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong Báo cáo này, ngoài kết quả khảo sát đến tháng 5, cũng sẽ tập trung phân tích một số tác động của tình hình vừa qua đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như những dự báo trong 6 tháng cuối năm.

Báo cáo khảo sát động thái Doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 được Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI triển khai điều tra trong giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5/2014, trước khi xảy ra tình hình căng thẳng trên Biển Đông và sự kiện ngày 13-14/5 tại một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong Báo cáo này, ngoài kết quả khảo sát đến tháng 5, cũng sẽ tập trung phân tích một số tác động của tình hình vừa qua đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như những dự báo trong 6 tháng cuối năm.

Download tài liệu: Bao cao VBiS tong hop 6 thang dau nam 2014

Tin khác đã đăng