Khảo sát “Đánh giá năng lực của Doanh nghiệp để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu” 2022Kính gửi: Đại diện lãnh đạo Quý doanh nghiệp Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về năng lực giúp doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá […]

Kính gửi: Đại diện lãnh đạo Quý doanh nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về năng lực giúp doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs). Kết quả khảo sát khách quan, trung thực, chính xác sẽ là cơ sở để VCCI đánh giá tình hình và xây dựng đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ cũng như các bên liên quan về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia và cải thiện vị thế trong các GVCs. VCCI trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp tham gia trả lời các câu hỏi theo đường link sau đây: https://bit.ly/ksdn2022 trước ngày 24 tháng 09 năm 2022.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật thông tin và đạo đức trong nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

 

Tin khác đã đăng