Khảo sát “Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước”Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tuyên truyền, phổ biến chính sách và nâng cao năng lực”, để đánh giá được hiệu quả của […]

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh
Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tuyên truyền, phổ biến chính sách và nâng cao năng lực”, để đánh giá được hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước, nhất là nắm bắt được những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp và những bất cập trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, Viện Phát triển doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát “Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước”.          Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để VCCI tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chính phủ những giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh tham gia trả lời phiếu khảo sát online theo đường link dưới đây trước ngày 20/08/2023:
https://forms.gle/6L2XEiqVTfyDAsnq6
Trân trọng cám ơn./.

Tin khác đã đăng