KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP 4.0 & HÀM Ý CHO HỢP TÁC CÔNG TƯ       Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tạo ra những đột phá về tư duy và công nghệ mới, làm thay đổi cấu trúc việc làm và thị trường lao động. Chính vì vậy, đào tạo cho người lao động trong bối cảnh hiện nay cũng phải đổi mới, nhất là […]

       Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tạo ra những đột phá về tư duy và công nghệ mới, làm thay đổi cấu trúc việc làm và thị trường lao động. Chính vì vậy, đào tạo cho người lao động trong bối cảnh hiện nay cũng phải đổi mới, nhất là cần có nhiều sự tham gia của doanh nghiệp. Để nắm bắt được nhu cầu, khả năng và những rào cản đối với doanh nghiệp khi tham gia vào các dự án đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động phục vụ công nghiệp 4.0, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát “Thực trạng tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động phục vụ công nghiệp 4.0 & hàm ý cho hợp tác công tư”.

       VCCI trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp tham gia trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây và vui lòng gửi lại trước ngày 15 tháng 07 năm 2021. Chúng tôi cam kết mọi thông tin của Quý Doanh nghiệp sẽ được bảo mật và chỉ các thông tin tổng hợp của điều tra mới được công bố.

       Các câu hỏi trong Phiếu khảo sát áp dụng cho Doanh nghiệp/Đơn vị mà Ông/Bà hiện công tác. “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực” trong khuôn khổ của Phiếu điều tra này bao gồm các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, phát triển năng lực là các kiến thức và kỹ năng trực tiếp hay gián tiếp phục vụ cho công việc, sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của người lao động.

         VCCI xin chân thành cảm ơn./.

Link Khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7SGNAtR7JmDZmwiwiBgqnYkRUj1Lj4gKc_FlV1Ofnkz6Z_Q/viewform

Tin khác đã đăng