Mời tham dự hội thảo quốc tế “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19” ngày 24-25/11/2021Tin khác đã đăng