Mời tham dự Hội thảo “Xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam: các công cụ tài chính và kỹ thuật khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”    Công văn mời:  chương trình hội thảo: chuong-trinh-28-9-_final

 

 

Công văn mời: cong-van-moi-hoi-thao-ngay-28-09

chương trình hội thảo: chuong-trinh-28-9-_final

Tin khác đã đăng