Mời tham dự Diễn đàn “Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015”Năm 2015 là năm thứ 10 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai xây dựng và công bố chuỗi ”Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam”. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam […]

Năm 2015 là năm thứ 10 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai xây dựng và công bố chuỗi ”Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam”. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015 còn tập trung đánh giá về dịch vụ phát triển kinh doanh và triển vọng phát triển tại Việt Nam

Để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và đề xuất các chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực doanh nghiệp, đặc biệt là khuyến khích các dịch vụ phát triển kinh doanh cho hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, VCCI và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức:

Diễn đàn “Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh

Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015”

Thời gian: 8:30 – 11:30, ngày 13 tháng 4 năm 2016 (Thứ )

Địa điểm:  Hội trường I, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

            Trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Diễn đàn. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Chương trình dự kiến của Diễn đàn. Đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 11/4/2016.

Trân trọng.

Chương trình: Chuong trinh Dien dan_13_4

Tin khác đã đăng