Mời tham dự “Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/05/2015 của Bộ Chính trị về việc triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, tiển tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”.

Cong van moi dai bieu

Thời gian: 13:00 – 17:00 ngày 23/09/2015

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Trụ sở Chi nhánh VCCI tại Tp Hồ Chí Minh, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung: Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thành phần: Lãnh đạo Ban dân vận trung ương, các Ủy viên Ban chấp hành VCCI, đại diện lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu ở phía Nam.

Đây là Hội nghị quan trọng nhằm tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng đường lối, chính sách của Đảng nói chung, đặc biệt là đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh mới. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Quý Doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp về dự và cho ý kiến đóng góp tại Hội nghị. (Do văn kiện Đại hội Đảng là tài liệu mật nên không gửi kèm theo công văn, đề nghị Quý đại biểu chủ động tham khảo tài liệu ở tổ chức Đảng địa phương, đơn vị để chuẩn bị ý kiến góp ý).

 

 

Trân trọng.

 

Công văn mời doanh nghiệp: Cong van moi dai bieuCong van moi dai bieu

Tin khác đã đăng