Mời tham dự Hội thảo “Dịch vụ thương mại tài chính, logistics và dịch vụ phát triển doanh nghiệp”Nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Nam Á, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Quốc tế Bangladesh (ICC Bangladesh) tổ chức Hội thảo quốc tế: “Dịch vụ Thương mại tài chính, logistics và dịch vụ phát […]

Nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Nam Á, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Quốc tế Bangladesh (ICC Bangladesh) tổ chức Hội thảo quốc tế:

“Dịch vụ Thương mại tài chính, logistics và dịch vụ phát triển doanh nghiệp”

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận hai nội dung : (i) thanh toán quốc tế: bao gồm phiên bản mới nhất của các quy định, thông lệ quốc tế như quy tắc thực hành tính thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP), quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (URDG 758), chứng thư tín thác toàn cầu (ADR), …; (ii) dịch vụ logistics: giới thiệu công ước vận tải đường bộ quốc tế TIR, sự tham gia của DNNVV trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu

Thời gian: 8:00-16:30, ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thành phần tham dự: 200 đại biểu là doanh nghiệp xuất khẩu, ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng, hãng vận tải của Việt Nam và Bangladesh

Rất hân hạn đón tiếp.

Công văn mời, xin tham khảo: bo thu moi

Tin khác đã đăng