Mời tham dự Hội thảo Giải pháp phát triển thị trường kiểm toán độc lập trong bối cảnh hội nhập quốc, ngày 24/11/2017 tại VCCIpdf-embedder url=”http://vbis.vn/wp-content/uploads/2017/11/CV-moi-hoi-thao-24.11.pdf” title=”CV moi hoi thao 24.11″] Chương trình 24.11

pdf-embedder url=”http://vbis.vn/wp-content/uploads/2017/11/CV-moi-hoi-thao-24.11.pdf” title=”CV moi hoi thao 24.11″] Chương trình 24.11

Tin khác đã đăng