Mời tham dự Diễn đàn Quản trị công ty – Công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016/17



Nhằm đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam hàng năm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai xây dựng Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp theo các Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được xuất bản bắt […]

Nhằm đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam hàng năm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai xây dựng Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp theo các Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được xuất bản bắt đầu từ năm 2006, VCCI tiếp tục xây dựng “Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016/17”. Chủ đề năm Quản trị công ty.

 

Để thảo luận sâu hơn về những khuyến nghị rút ra từ báo cáo, góp phần hình thành chuỗi các đề xuất chính sách phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp nói chung và công tác thực hành quản trị công ty tốt nói riêng tại Việt Nam, VCCI phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức “Diễn đàn Quản trị công ty – Công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016/17”.

 

 Thời gian: 8:00 – 12:00, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Thứ Sáu)

 Địa điểm:  Hội trường I, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Diễn đàn và đề nghị đăng k‎ý tham dự với Ban tổ chức trước ngày 19/4/2017.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

Công văn mời tham dự: 

Chương trình Diễn đàn: Chương trình diễn đàn_5.4

Tin khác đã đăng