Mời tham gia Hội nghị Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP) là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018. Mục tiêu của Dự án là áp dụng, […]

Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP) là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018. Mục tiêu của Dự án là áp dụng, cải thiện công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp. Đối tượng tài trợ là các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tham gia đổi mới, nâng cấp và thương mại hóa các công nghệ, các cá nhân và nhóm cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp phát (tài trợ) cho các tổ chức, cá nhân tham gia hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) và phần cấp phát thuộc hợp phần 2 (Thương mại hóa kết quả nghiên cứu) của dự án với tổng kinh phí cấp phát của 02 hợp phần là 20 triệu USD. Trong đó, kinh phí cấp phát tối đa cho các tiểu dự án thuộc nhóm C1 là 700.000 USD, C2 là 300.000 USD, C3 là 30.000 USD, C4 là 125.000 USD và 250.000 USD (Thông tin chi tiết trên website của Quỹ).

NAFOSTED đã có thông báo việc tiếp nhận hồ sơ (đợt 2) trên trang web chính thức của Quỹ http://www.nafosted.gov.vn/vi/Thong-bao-tai-tro/THONG-BAO-VE-VIEC-TIEP-NHAN-HO-SO-DANG-KY-THAM-GIA-DU-AN-VIIP-DOT-2-2015-167/

Với mong muốn tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chuẩn bị hồ sơ tiểu dự án đăng ký tham gia dự án VIIP đợt 2/2015 được tốt hơn, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án VIIP với thông các thông tin như sau:

  1. Tổ chức Hội nghị tại Hà Nội:

Thời gian: Từ 08h00 – 12h00 ngày 01 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Tại Khách sạn Hòa Bình, số 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

  1. Tổ chức Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ 08h00 – 12h30 ngày 04 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10 – TP Hồ Chí Minh

Chủ trì Hội nghị: Tổ chức thực hiện dự án VIIP của Quỹ Nafosted (PIU).

(Chương trình dự kiến được gửi kèm theo).

NAFOSTED rất mong Quý Đơn vị phối hợp, hỗ trợ thông báo rộng rãi tới các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức của mình thông tin trên và tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân có khả năng và dự kiến tham gia dự án tới tham dự hội nghị.

Đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 31/08/2015 xin gửi thông tin xác nhận tới Quỹ Nafosted, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nôi. Số ĐT: 04.3936.9503; Email: piu-nafosted@yahoogroups.com

Kinh phí đi lại và ăn ở do cơ của của đại biểu đài thọ hoặc tự túc.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý Đơn vị và rất mong được tiếp tục phối hợp cùng Quý Đơn vị trong thời gian tới.

 

Tin khác đã đăng