THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIÊU CHUẨN BRCGS- Ver 9Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí giảng viên giảng dạy chứng chỉ BRCGS- Ver 9 hạn nộp hồ sơ ngày 8/6/2023. Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” Đơn vị thực hiện: […]

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cho vị trí giảng viên giảng dạy chứng chỉ BRCGS- Ver 9 hạn nộp hồ sơ ngày 8/6/2023.
Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”
Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu- European Union
Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam
Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023
Yêu cầu ứng viên: Thạc sỹ chuyên ngành có liên quan, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giảng dạy và thuyết trình…( chi tiết mời xem TOR đính kèm)
Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp
Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 8/6/2023 về địa chỉ: Ms. Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479

TOR tuyển giảng viên dạy BRC final

Tin khác đã đăng