Thông báo mời ứng tuyển tư vấn làm bản tin 2: dự án SFV – ExportĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN LÀM NỘI DUNG BẢN TIN  ( Nội dung liên quan đến Các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật –  phát triển ngành rau qua gia vị) Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt […]

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TƯ VẤN LÀM NỘI DUNG BẢN TIN

 ( Nội dung liên quan đến Các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật –  phát triển ngành rau qua gia vị)

Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-Export

 1. Giới thiệu chung:

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-Export, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án được triển khai trong hai năm 2022 – 2023, nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu vào thị trường Châu Âu cho các DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả, từ đó, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự án SFV-Export hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ngành hàng gia vị, rau quả bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà cung cấp của các doanh nghiệp xuất khẩu, và các doanh nghiệp khác trong ngành thông qua năm nhóm hoạt động chính: hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu giúp doanh nghiệp tuân thủ và được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do Châu Âu công nhận như IFS, BRC và chứng nhận Fairtrade;  hỗ trợ hoạt động marketing, phát triển thị trường, cung cấp thông tin về thị trường và kết nối doanh nghiệp với các đối tác tiềm năng từ thị trường Châu Âu; số hóa các hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến thương mại trên nền tảng số chuyên biệt; hỗ trợ cải thiện chính sách và thực hành tốt liên quan đến người lao động, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường; thúc đẩy hợp tác đa bên để nâng cao năng lực ngành và quảng bá nông sản Việt Nam vào thị trường Châu Âu.

Đặc biệt, Dự án sẽ xây dựng và vận hành một nền tảng số tiên tiến nhằm cung cấp đầy đủ, thường xuyên thông tin thị trường cập nhật, tạo cơ hội để doanh nghiệp Viêt Nam kết nối với khách hàng Châu Âu. Đồng thời, Dự án cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng, quản trị doanh nghiệp, marketing, thương mại.

Để chuẩn bị nội dung cho các bản tin và website của dự án, Ban Quản lý Dự án của VCCI       đang tìm kiếm tư vấn làm báo cáo nghiên cứu thị trường rau quả, gia vị EU.

 Nội dung công việc:

2.1. Đánh giá Năng lực cung ứng của Việt Nam ( diện tích, sản lượng): Rau,  Quả , Sản phẩm chế biến, gia vi

2.2. Chuỗi giá trị rau quả xuất khẩu của Việt Nam (khâu đầu vào, khâu sản xuất, thu mua chế biến thương mại)

2.3.Tổng hợp thông tin về các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu rau quả, gia vị sang TT EU

2.4. Chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển ngành rau quả gia vị

2.5. Chính sách của Việt Nam liên quan đến quy hoạch ngành rau quả gia vị

 1. Yêu cầu sản phẩm
  1. Một bản báo cáo tổng hợp đánh giá ngành rau quả gia vị Việt Nam và các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của EU

 Yêu cầu về nội dung

2.1.Đánh giá Năng lực cung ứng của Việt Nam ( diện tích, sản lượng): Rau,  Quả , Sản phẩm chế biến, gia vi

2.2. Chuỗi giá trị rau quả xuất khẩu của Việt Nam (khâu đầu vào, khâu sản xuất, thu mua chế biến thương mại)

2.3.Tổng hợp thông tin về các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu rau quả, gia vị sang TT EU gồm các nội dung sau:

–  ATVSTP

– Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

– Kiểm soát chất gây ô nhiễm

– Quy định về kiểm dịch thực vật

– Kiểm soát đối với thực phẩn biến đổi gen (GMO)

– Kiểm soát sức khỏe thực vật

– Truy xuất nguồn gốc, tuân thủ và trách trong trong thực phẩm

– Ghi nhãn thực phẩm

– Tiêu chuẩn tiếp thị cho rau quả

– Một số tiêu chuân khác như Thương mại công bằng….

– Các quy định mới ban hành của EU

2.4. Chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển ngành rau quả gia vị

2.5. Chính sách của Việt Nam liên quan đến quy hoạch ngành rau quả gia vị

 Yêu cầu về hình thức đối với các báo cáo:

 • Ngôn ngữ : tiếng Việt
 • Độ dài : tối thiểu 80 trang (không kể bảng biểu, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo).
 • Hình thức trình bày : trình bày trên khổ giấy A4 dưới dạng file Word
 • Khoảng cách lề : 2 cm cho bốn lề (trên, dưới, trái, phải)
 • Font chữ : font Times New Roman, cỡ chữ 14
 • Khoảng cách : Khoảng cách giữa các đoạn là 6pt (Before = 6pt, After = 6pt), khoảng cách giữa các dòng là đơn (line spacing = 1,5).

Báo cáo được trình bày rõ ràng, thông tin có tính khái quát cao, trung thực, thuyết phục, khách quan, trích dẫn rõ nguồn tài liệu, số liệu cập nhật.

      Thời gian thực hiện

Tư vấn bàn giao lại toàn bộ file báo cáo cuối cùng cho Ban Quản lý dự án VCCI theo tiến độ như sau:

4.1. Phần Tổng hợp thông tin về các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu rau quả, gia vị sang TT EU  nộp trước ngày 15.07.2022

4.2.  Phần Đánh giá Năng lực cung ứng của Việt Nam ( diện tích, sản lượng): Rau,  Quả ,             Sản phẩm chế biến, gia vi nộp trước ngày 15.08.2022

4.3. Phần Chuỗi giá trị rau quả xuất khẩu của Việt Nam (khâu đầu vào, khâu sản xuất, thu mua chế biến thương mại) nộp trước ngày 15.09.2022

4.4. Phần Chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển ngành rau quả gia vị và quy hoạch nộp trước ngày 15.10.2022.

 1. Yêu cầu kinh nghiệm:
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu
 1. Ứng tuyển:

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Hồ sơ (CV) của tư vấn/nhóm tư vấn liệt kê các kinh nghiệm liên quan;
 • Bản thuyết minh báo cáo chi tiết.

Ban Quản lý sẽ lựa chọn tư vấn dựa trên đánh giá hồ sơ (CV) và bản thuyết minh chi tiết của tư vấn.

Cách ứng tuyển:

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tqua email ngadt@vcci.com.vn với chủ đề:

Ứng tuyển tư vấn làm bản tin dự án SFV – Export

trước 17h00 ngày 30/5/2022.

 Ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được lựa chọn phỏng vấn.

Tin khác đã đăng