VCCI tiến hành “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2021”Khảo sát nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp sau khi tiếp tục phải gánh chịu những tác động từ đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2021. Trước tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều hứng […]

Khảo sát nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp sau khi tiếp tục phải gánh chịu những tác động từ đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2021.

Trước tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều hứng chịu nhiều khó khăn.

Trước tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều hứng chịu nhiều khó khăn.

Thời gian vừa qua, được sự ủng hộ và chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tập hợp được nhiều kiến nghị để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa ra các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn gây ra bởi COVID-19

Để có cơ sở tiếp tục báo cáo với Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, VCCI tổ chức “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2021”. Mục đích của cuộc khảo sát nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi tiếp tục phải gánh chịu những tác động từ đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2021.

Đồng thời, khảo sát còn đánh giá về các điều kiện kinh doanh và dự báo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong quý II/2021, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp thúc đẩy thực hiện các chính sách đã ban hành cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp mới.

VCCI trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện khảo sát thông qua mẫu phiếu gửi kèm hoặc điên phiếu khảo sát trực tuyến trước ngày 25/04/2021.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz6i8kMQ95SVnN-J1ehYq5ryvAkSovfb5AoZz27lN3BsBRtA/viewform

 

T

Tin khác đã đăng