Báo cáo chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2014Báo cáo GEM Việt Nam 2014 đã cho thấy bức tranh về đặc điểm và điều kiện phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Với việc tham gia vào mạng lưới nghiên cứu GEM toàn cầu, báo cáo đã giúp so sánh thực trạng phát triển kinh doanh ở Việt Nam với các nước trên thế giới, nhất là các nước cùng trình độ phát triển và các nước trong khu vực ASEAN.

vbistiengviet

Các bạn xem chi tiết tại file: GEM Vietnam Report 2014 (Short version in Vietnamese) (1)

Tin khác đã đăng