Báo cáo chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2015Vai trò của đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và việc phát triển các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp có ý nghĩa thiết thực hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu kiến thức kỹ năng, có trách nhiệm xã hội và năng lực cạnh tranh cao

gem-vietnam-report-2015-16-vietnamese-1479263216

Tải tài liệu

 

Tin khác đã đăng