BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ I/2020 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID-19     Để có cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt […]

     Để có cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19”. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong Quý I/2020, kế hoạch kinh doanh Quý II/2020 mà còn tập trung vào đánh giá kết quả tiếp cận những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Chính phủ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách này, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp thúc đẩy thực hiện các chính sách đã ban hành cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp mới.

     Cuộc khảo sát được triển khai từ ngày 21/4/2020, một ngày trước khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, chuyển sang giai đoạn vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh và kết thúc ngày 8/5/2020, một ngày trước khi diễn ra Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp. Dù chỉ tiến hành khảo sát trong vòng gần 3 tuần theo hình thức trực tuyến, nhưng với sự tham gia tích cực của các hiệp hội doanh nghiệp, sự hưởng ứng của cộng động doanh nghiệp, VCCI đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp.

     Dưới đây là BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ I/2020 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID-19

Bao cao khao sat VBiS Quy I-2020 - Covid 19 - Final

Tin khác đã đăng