BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TWĐể có cơ sở xây dựng báo cáo cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quý III và quý IV/2020, đồng thời chuẩn bị đánh giá 10 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò […]

Để có cơ sở xây dựng báo cáo cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quý III và quý IV/2020, đồng thời chuẩn bị đánh giá 10 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW”. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong Quý III-Quý IV/2020, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021 mà còn tập trung vào đánh giá thay đổi của đội ngũ doanh nhân Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. Những đánh giá về đội ngũ doanh nhân được so sánh với kết quả khảo sát năm 2010 từ đó làm rõ sự thay đổi về các khía cạnh vai trò, những kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập, những hạn chế của đội ngũ doanh nhân và sự tác động của các nhân tố bên ngoài.

Cuộc khảo sát được triển khai trong tháng 11 năm 2020 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp qua bảng hỏi. Khảo sát đã nhận được sự hỗ trợ của các chi nhánh VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước và sự tham gia của 400 doanh nghiệp đại diện cho các vùng, các lĩnh vực trên cả nước. Báo cáo này được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát với kỳ vọng đánh giá tình hình sức khỏe của doanh nghiệp trong Quý III và Quý IV năm 2020, dự báo kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong Quý I và cả năm 2021. Báo cáo cũng đồng thời đánh giá kết quả 10 năm việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW từ đó chỉ ra những thay đổi của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn 2010-2020.

Mời tải: Tại đây

Tin khác đã đăng