Báo cáo về các chuỗi giá trị toàn cầuMột báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã vạch ra những thách thức phải đối mặt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các quốc gia đang phát triển  có thu nhập thấp (LIDCs) khi họ tìm cách để hội nhập  thị trường toàn cầu, […]

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã vạch ra những thách thức phải đối mặt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các quốc gia đang phát triển  có thu nhập thấp (LIDCs) khi họ tìm cách để hội nhập  thị trường toàn cầu, và đặc biệt là vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo, được phát hành thứ ba, ngày 6 tháng 10,  vào ngày thứ hai của  Diễn đàn toàn cầu G20-OECD về đầu tư quốc tế, là khuôn khổ toàn diện đầu tiên về làm thế nào để tạo thuận lợi cho DNNVV và LIDC tiếp cận và nâng cấp trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Nó xác định chính sách can thiệp ở cấp độ toàn cầu cần thiết để hỗ trợ cải cách trong nước đối với các nước G20 và các quốc gia đối tác thương mại.

 

Tải báo cáo: Inclusive Global Value Chains Report

Tin khác đã đăng