Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2012Năm 2012, năm đầu tiên khởi đầu công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế ở Việt Nam, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây cũng là một năm khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện thông qua số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về cả số lượng và tổng số vốn, trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động lại tăng lên. Những khó khăn trong tiếp cận thị trường đã trở thành hiện hữu và đẩy chỉ số hàng tồn kho của doanh nghiệp lên mức cao nhất.

baocaothuongniendoanhnghiepvietnam2012

Tải tài liệu

 

Tin khác đã đăng