Báo cáo VBiS 9 tháng đầu năm 2015Trong tháng 9/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 trên quy mô toàn quốc để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015và dự cảm cho năm 2016.

 Một số kết quả của khảo sát chính như sau:

  •  Tình hình sản xuất –kinh doanh (SX-KD) chung của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2015 cải thiện hơn so với năm 2014, tuy mức cải thiện chưa đáng kể. Sự cải thiện là kết qủa của sự tăng lên của các yếu tố thành phần như năng suất lao động , tổng doanh số, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, số lượng công nhân viên và lượng đơn đặt hàng. Bên cạnh những yếu tố được tăng lên, vẫn tồn tại một số yếu tố giảm đi như lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm và giá bán sản phẩm. Các doanh nghiệp cũng dự cảm rằng, tình hình SX-KD năm 2016 sẽ tốt hơn nhiều so với năm 2015.
  • Các điều kiện SX-KD trong 9 tháng đầu năm 2015 được cải thiện so với năm 2014. Các yếu tố như việc tiếp cận thông tin về thị trường và công nghệ, điều kiện hạ tầng tiện ích và điều kiện hạ tầng giao thông vẫn tiếp tục là các yếu tố được cải thiện với mức cải thiện nổi trội. Tương tự như CSĐT thực thấy, CSĐT dự cảm của các điều kiện SX-KD được cải thiện với mức độ cải thiện lớn trong năm 2016 so với năm 2015.
  •  Các doanh nghiệp đánh giá về tổng thể môi trường chính sách và điều hành vĩ mô 9 tháng đầu năm 2015cải thiện hơn so với năm 2014. Đây là kết quả tổng hợp từ sự cải thiện của từng yếu tố thành phần như: chất lượng của các quy định pháp lý, hiệu lực thực thi chính sách, thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, sự cải thiện trong thái độ và ý thức trách nhiệm của các cán bộ công quyền, sự ổn định của môi trường pháp lý và điều hành kinh tế.Trong đó, mức độ cải thiện của các thủ tục thuế và hải quan tiếp tục là chỉ số có mức cải thiện lớn nhất. Chỉ số này liên tiếp được đánh giá cải thiện lớn nhất trong đợt khảo sát vào cuối năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
  • Trong 9 tháng đầu năm 2015 dường như các doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động hiệu quả hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Doanh thu tại các doanh nghiệp lớn tăng mạnh, tuyển dụng thêm rất nhiều lao động, trong khi tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, doanh thu có tăng nhưng không đáng kể mức độ tuyển dụng thấp, thậm chí tại các doanh nghiệp siêu nhỏ còn có xu hướng cắt giảm lao động. Lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm tại tất cả các loại hình quy mô doanh nghiệp đều giảm so với năm 2014, tuy nhiên mức độ giảm tại các doanh nghiệp lớn thấp hơn tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn
  •  Đánh giá mức độ hoàn thành các kế hoạch theo quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn có tỷ lệ vượt mức và hoàn thành các kế hoạch là cao nhất, trong khi các tỷ lệ này tại các doanh nghiệp siêu nhỏ là thấp nhất

 

Bao-cao-VBiS-9-thang-dau-nam-2015

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng