CẨM NANG: “ỨNG PHÓ, PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN TRONG VÀ SAU KHỦNG HOẢNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP”       “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, dẫn tới những hệ lụy như làm cho doanh nghiệp phải giảm quy mô kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Trước tình hình đó, […]

       “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, dẫn tới những hệ lụy như làm cho doanh nghiệp phải giảm quy mô kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có những biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm tăng cường sức đề kháng tài chính cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, vượt qua những thách thức trước mắt của đại dịch.  
       Hoạt động với tôn chỉ luôn sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) không chỉ kiến nghị với Chính phủ về những chính sách, giải pháp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch, mà còn cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ quản trị thực tiễn, bao gồm cuốn cẩm nang “Hướng dẫn doanh nghiệp ứng phó, phục hồi và phát triển trong và sau khủng hoảng”.
         Là sản phẩm hợp tác giữa VCCI và Deloitte, một trong những đơn vị tư vấn về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, VCCI kỳ vọng, cuốn cẩm nang này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận với những nguyên tắc, phương thức quản trị tiên tiến, hiệu quả để doanh nghiệp chủ động chống đỡ, cầm cự, biến nguy thành cơ trước những tác động không chỉ của Covid-19 mà còn của những thách thức khác trong tương lai, nhằm phát triển bền vững.
Trân trọng,
TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tin khác đã đăng