Chương trình hội thảo “GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI”Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP          Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đã và đang có tác động rất nghiêm […]

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

         Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đã và đang có tác động rất nghiêm trọng tới nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.

          Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư huy động các nguồn vốn hiệu quả, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Câu lạc bộ Các nhà kinh tế (VEC) tổ chức hội thảo:GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI

           Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo chương trình dự kiến và đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 06/05/2021.

             Trân trọng!

Tải thư mời: Thư mời

Tải chương trình: CHƯƠNG_TRÌNH_HỘI_THẢO_7.5_final PDK

Tải phiếu đăng ký: PDK

Tin khác đã đăng