Chương trình hội thảo “NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM – NGUỒN GỐC VÀ THÁCH THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG”Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP      Năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn. Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng […]

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

     Năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn. Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2025 là 6,5%/năm, đây là một thách thức của Việt Nam khi năng suất lao động tại Việt Nam đang thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực và có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Vì lý do đó, việc tìm kiếm những giải pháp dài hạn cho việc cải thiện năng suất lao động cho toàn bộ nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

     Để thảo luận và đề xuất các giải pháp cải thiện năng suất lao động ở Việt Nam dựa trên những kết quả nghiên cứu của Báo cáo Năng suất Việt Nam 2020 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN) và Viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo: NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM: Nguồn gốc và thách thức cho tăng trưởng

     Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra một diễn đàn để các chuyên gia hàng đầu, các nhà quản lý và các doanh nhân tham gia thảo luận về chủ đề quan trọng này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 27/04/2021.

     Trân trọng!

Xem thư mời tại đây: Thư mời

Xem chương trình tại đây: Chuong trinh Hoi thao 28_4

Tin khác đã đăng