Chương trình Hội thảo “PHÒNG CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT NAM” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh     Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP        Chuẩn hóa nguồn dược liệu, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã trở thành bài toán then chốt quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm ngành dược và thực phẩm chức năng Việt Nam. […]

     Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

       Chuẩn hóa nguồn dược liệu, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã trở thành bài toán then chốt quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm ngành dược và thực phẩm chức năng Việt Nam. Với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi về các giải pháp phát triên bền vững ngành dược và TPCN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội thực phẩm chức năng và Tổ chức Traffic Việt Nam tổ chức hội thảo:

“ PHÒNG CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NGÀNH DƯỢC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG”

         

         Với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia hội thảo sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đánh giá lại thực trạng trong ngành của mình, tiếp cận một số giải pháp công nghệ, mô hình phát triển bền vững hỗ trợ doanh nghiệp dược/TPCN kiểm soát và  truy suất nguồn gốc sản phẩm.

         Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày diễn ra .

          Trân trọng!

Chương trình hội thảo dược_sửa (1)

Tin khác đã đăng