Liên hệ

Khảo sát Động thái Doanh nghiệp Việt Nam (VBiS) là sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (www.vcci.com.vn) được tài trợ bởi Quỹ Châu Á (TAF – asiafoundation.org), thực hiện với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn) và Học viện Cạnh tranh Châu Á (ACI – www.spp.nus.edu.sg/ACIHo).

 

Đơn vị chủ quản: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Website: http://www.vcci.com.vn
Email liên hệ: contact@vbis.vn

 

Đơn vị chủ trì: Viện phát triển Doanh nghiệp – VCCI
Địa chỉ: số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Các đơn vị phối hợp thực hiện:

 

1. Tổng cục thống kê Việt Nam.
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.
Website: http://www.gso.gov.vn

 

2. Viện nghiên cứu cạnh tranh châu Á, trường Đại học Quốc gia Singapore
Website: http://www.spp.nus.edu.sg
Đơn vị tài trợ: Quỹ châu Á
Website: http://asiafoundation.org