Động lực thúc đẩy cải cách kinh tế tại các tỉnh ở Việt NamViệt Nam tiếp tục làm thế giới ngạc nhiên về tốc độ và cải cách sâu rộng nền kinh tế.Báo cáo nghiên cứu cho thấy sự phân cấp một số quyền hạn nhất định về kinh tế của Trung ương cho địa phương là yếu tố đóng góp cho thành công này.

Việt Nam tiếp tục làm thế giới ngạc nhiên về tốc độ và cải cách sâu rộng nền kinh tế.Báo cáo nghiên cứu cho thấy sự phân cấp một số quyền hạn nhất định về kinh tế của Trung ương cho địa phương là yếu tố đóng góp cho thành công này. Việc cho phép chính quyền địa phương tìm kiếm cách đi riêng là trọng tâm của quá trình phát triển thể chế và kinh tế của Việt Nam. Sự phân cấp tuy chưa thực sự hiệu quả nhưng đã
có nhiều tác dụng nhờ những kết quả thu được từ quá trình thử nghiệm chính sách ở cấp tỉnh.

Câu hỏi chính được đặt ra là ai thúc đẩy quá trình cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, vai trò của doanh nghiệp và chính quyền và sự hợp tác giữa hai khu vực này như thế nào. Trả lời cho câu hỏi này là một công việc khó bởi nó liên quan đến các vấn đề về mối quan hệ giữa khu vực công và khu vực tư nhân và có sự khác biệt lớn giữa các địa phương cũng như có sự biến đổi theo thời gian. Chìa khóa để
đảm bảo cho tính khả thi của dự án nghiên cứu này là sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) của Đại học Sussex, Vương quốc Anh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp với Đảng và Chính phủ, thông qua đó nhóm nghiên cứu có thể hiểu rõ được các vấn đề cải cách từ quan điểm của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp.

Chính quyền địa phương cần phải tham gia vào quá trình cải cách kinh tế nhưng thực tế ai là người thúc đẩy quá trình đó? Nghiên cứu cho thấy khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng tại các tỉnh có tiến bộ nhất định trong cải cách kinh tế. Khu vực doanh nghiệp đã không đi ngược lại mà đồng hành cùng chính quyền. Nghiên cứu không nhận thấy có mối liên kết chính thức giữa khu vực công và khu vực tư nhưng đã chỉ ra rằng một chính quyền năng động luôn nhìn thấy vai trò của khu vực tư nhân, và một khu vực tư nhân luôn tìm kiếm sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của chính quyền sẽ mang lại những lợi ích chung thiết thực. Cả khu vực doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều có vai trò trong quá trình cải cách nhưng tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ở mức độ thấp hơn. Quá trình nghiên cứu so sánh và quan sát đã giúp nhóm nghiên cứu đưa ra một số kết luận cụ thể về tác động qua lại giữa các nhóm doanh nghiệp và khu vực công trong quá trình cải cách.

Dong luc thuc day cai cach kinh te tai cac tinh o VIet Nam

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng