Mời tham dự Hội thảo “Mô hình và giải pháp phát triển thị trường cho người nghèo vùng Tây Bắc”Phát triển thị trường là một trong những giải pháp nhằm giúp giảm nghèo bền vững. Nhằm tập hợp các ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà khoa học về mô hình phát triển thị trường vùng Tây Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh […]

Phát triển thị trường là một trong những giải pháp nhằm giúp giảm nghèo bền vững. Nhằm tập hợp các ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà khoa học về mô hình phát triển thị trường vùng Tây Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng đồng tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề:

“Mô hình và giải pháp phát triển thị trưởng cho người nghèo vùng Tây Bắc”

             Thời gian: 8h ngày 12 tháng 01 năm 2017

             Địa điểm: Khách sạn Bằng Giang, số 1 Kim Đồng, Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tham dự hội thảo có các nhà hoạch định chính sách, đại diện các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND một số tỉnh khu vực Tây Bắc, các nhà nghiên cứu kinh tế, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực Tây Bắc. Hội thảo sẽ là cơ hội để trao đổi về một số mô hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường phù hợp cho người nghèo vùng Tây Bắc. Hội thảo cũng sẽ là nơi kết nối giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp trong và ngoài Tây Bắc để tìm các giải pháp phát triển thị trường vùng Tây Bắc.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 10/01/2017.

Ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại và ăn nghỉ theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng.

Công văn: km_226_00058

Chương trình hội thảo: chuong-trinh-hoi-thao-tay-bac

Phiếu đăng ký: pdk-hoi-thao

Tin khác đã đăng