KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ I/2020 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DN VƯỢT QUA COVID-19Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời gian trả lời “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19” Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Thời gian vừa qua, được sự ủng […]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời gian trả lời “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thời gian vừa qua, được sự ủng hộ và chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tập hợp được nhiều kiến nghị để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn gây ra bởi Covid-19.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp, VCCI tổ chức “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19”. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong Quý I/2020, kế hoạch kinh doanh Quý II/2020 mà còn tập trung vào đánh giá kết quả tiếp cận những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Chính phủ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách này, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp thúc đẩy thực hiện các chính sách đã ban hành cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp mới.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời gian trả lời khảo sát này và gửi về cho chúng tôi trước ngày 27/04/2020 bằng cách điển thông tin vào phiếu đính kèm:

Cau hoi VBiS Quy I-2020 – Covid 19 final

hoặc trả lời theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfoVcPQUKaZ32…/formResponse

Thông tin chi tiết liên hệ và gửi phiếu khảo sát:
– Ông Lương Minh Huân, Viện trưởng, Viện Phát triển doanh nghiệp/VCCI
– ĐT: 0906 037 982/ 02435742022 (máy lẻ 347)
– Email: huanlm@vcci.com.vn; luongminhhuan@gmail.com

Trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp

Tin khác đã đăng