Mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Cách thức nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu và các công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người hành nghề về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” ngày 09 tháng 06 năm 2022Kính gửi:  QUÝ DOANH NGHIỆP Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)  tổ chức Hội thảo trực tuyến “Cách thức nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu và các công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và […]

Kính gửi:  QUÝ DOANH NGHIỆP

Viện Phát triển Doanh nghiệp, VCCI phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)  tổ chức Hội thảo trực tuyến “Cách thức nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu và các công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người hành nghề về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” thông qua GoToWebinar platformHội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự những thông tin rất cụ thể và hữu ích về cách thức nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid.

 Thời gian:  15.00 – 16.50, ngày 09 tháng 06 năm 2022

 Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

 Chi phí tham dự: Miễn phí

 Nội dung:

 – Tổng quan về lợi ích của việc sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid đối với doanh nghiệp và người hành nghề về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam;

– Những việc cần làm trước khi nộp đơn đăng ký qua hệ thống Madrid;

– Cách nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid;

– Theo dõi và quản lý đơn đăng ký sau khi nộp đơn qua hệ thống Madrid.

Viện Phát triển Doanh nghiệp kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội thảo theo đường link sau:

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_FVc1iyvITSexCB4jQh8bHA

 Trân trọng.

Tin khác đã đăng