Mời tham dự hội thảo “Chất lượng tăng trưởng và vai trò của khu vực tư nhân Việt Nam trong chiến lược quốc gia”Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục nhưng hiện đang phải đối mặt với một loạt các thách thức mới. Mô hình tăng trưởng đang gặp phải những trở ngại mới về cấu trúc như sự phụ thuộc ngày càng lớn vào tăng trưởng đầu tư vốn và lực lượng lao động; […]

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục nhưng hiện đang phải đối mặt với một loạt các thách thức mới. Mô hình tăng trưởng đang gặp phải những trở ngại mới về cấu trúc như sự phụ thuộc ngày càng lớn vào tăng trưởng đầu tư vốn và lực lượng lao động; sự bền vững đang bị đe dọa bởi ô nhiễm, biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên đang bị hao hụt rất nhanh.

Nhằm xác định những khó khăn và cơ hội mà Việt Nam đang phải đối mặt, Ngân hàng Thế giới triển khai xây dựng báo cáo Đánh giá Chẩn đoán Chiến lược Quốc gia cho Việt Nam. Để có ý kiến tham vấn giúp báo cáo phản ánh đúng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phục hồi tăng trưởng và xác định các mục tiêu trọng tâm trong chiến lược quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo:

“Chất lượng tăng trưởng và vai trò của khu vực tư nhân Việt Nam

trong chiến lược quốc gia”

 

Thời gian: 8h30- 12h00 Thứ Tư, ngày 06/04/2016

( Đăng ký đại biểu từ 8:00)

Địa điểm:   Hội trường lầu 4, Chi nhánh VCCI Hồ Chí Minh

                    171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần: Lãnh đạo VCCI, nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới,đại diện doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời Ông/ Bà tham dự buổi hội thảo. Đây là hội thảo có tính chất tham vấn chuyên sâu và ý kiến cá nhân của Ông /Bà có ý nghĩa vô cùng quan trọng,  Ban tổ chức rất mong nhận được xác nhận tham dự của Quý Ông Bà.

Công văn mời: CV6.4

Chương trình hội thảo (dự kiến):CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 6.4

Tin khác đã đăng