Mời tham dự Hội thảo “Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia”         Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP   Năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn. Trong khoảng một thập niên gần đây, năng suất […]

         Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

 

Năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn. Trong khoảng một thập niên gần đây, năng suất lao động tại Việt Nam dù thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực, nhưng lại có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Điều này gợi ra những lo ngại về khả năng Việt Nam sẽ bị mắc vào bẫy thu nhập trung bình ngay từ giai đoạn đầu. Vì lý do đó, việc tìm kiếm những giải pháp dài hạn cho việc cải thiện năng suất lao động cho toàn bộ nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

Dưới sự tài trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Viện Nghiên cứu Mitsubishi UFJ (MURC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN và Viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) đã tiến hành xây dựng Báo cáo Năng suất Việt Nam nhằm phân tích nguồn gốc thay đổi năng suất lao động của Việt Nam, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp cải thiện năng suất nền kinh tế trong môi trường quốc tế.

Để thảo luận những kết quả của Báo cáo này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức Hội thảo “Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia”. Hội thảo đồng thời được kỳ vọng sẽ mở ra một diễn đàn để các chuyên gia hàng đầu tham gia thảo luận về chủ đề quan trọng này.

Thời gian: 13h30- 17h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 (đăng ký đại biểu từ 13h)
Địa điểm:  Hội trường số 1, tầng 7, VCCI
Số 09 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 20/03/2019.

Trân trọng!

Công văn mời, xin tham khảo KM_226_01566

Chương trình hội thảo:Chuong trinh 21-3 final

Tin khác đã đăng