Mời tham gia “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Quý I/2022”      Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp       Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã đem lại kỳ vọng về sự phục hồi ấn tượng trong năm 2022. Tuy nhiên, những bất ổn chính […]

      Kính gửi:  Quý Doanh nghiệp

      Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã đem lại kỳ vọng về sự phục hồi ấn tượng trong năm 2022. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị trên thế giới và tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp dự báo sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm đánh giá kịp thời tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2022”. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để VCCI tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội về những giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế bền vững nền kinh tế, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh về trạng thái bình thường mới.

VCCI trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin bằng cách điền phiếu khảo sát trực tuyến theo mã QR Code hoặc đường link  https://forms.gle/wPHXDi7DtrxC3vt18 và gửi lại cho chúng tôi trước ngày 15/04/2022. Chúng tôi cam kết các thông tin do Quý Doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ những thông tin tổng hợp sẽ sử dụng để xây dựng báo cáo.

Trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp.

      Mã QR của khảo sát:  

      Mời tải Công văn mời tham gia khảo sát: Tại đây

      Mời tải Phiếu khảo sát: Tại đây

      Thông tin chi tiết liên hệ:

Viện Phát triển doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Email: vienptdn@vcci.com.vn

Điện thoại: 024.35744031

Tin khác đã đăng