Tài liệu Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017. Phiên 2: Giáo dục đào tạo về khởi nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho giới trẻ.Aida Velasco_V Nguyen Văn Giáp_V Siri_ Education_V Tuan Pham_Topica V Widjaja_V

Aida Velasco_V Nguyen Văn Giáp_V Siri_ Education_V Tuan Pham_Topica V Widjaja_V

Tin khác đã đăng