Thông tin chương trình Tìm kiếm đối tác doanh nghiệp từ Phần LanFinnpartnership là một chương trình do Bộ Ngoại giao Phần Lan thành lập và tài trợ và được quản lý bởi Công ty cung cấp tài chính cho phát triển của Phần Lan có tên là Finnfund. Sứ mệnh của Finnpartnership là tăng cường hợp tác thương mại giữa Phần Lan và các nền kinh […]

Finnpartnership là một chương trình do Bộ Ngoại giao Phần Lan thành lập và tài trợ
và được quản lý bởi Công ty cung cấp tài chính cho phát triển của Phần Lan có tên
là Finnfund.
Sứ mệnh của Finnpartnership là tăng cường hợp tác thương mại giữa Phần Lan và
các nền kinh tế mới nổi, nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của UN và
tạo việc làm

3. B2B-Matchmaking_esite-a5 3. FPS_VietnamKenia_EN_VN_A4 3. FPS_VietnamKenia_EN_VN_A4

Tin khác đã đăng