TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HỒ SƠ KỸ THUẬT SỐ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM VÀO CHÂU ÂU (HẠN 30/9/2022)    Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-Export tìm kiếm chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kỹ thuật số phục vụ mục đích marketing. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Phòng […]

    Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-Export tìm kiếm chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kỹ thuật số phục vụ mục đích marketing.

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-Export, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án được triển khai trong hai năm 2022 – 2023, nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu vào thị trường Châu Âu cho các DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả, từ đó, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự án SFV-Export hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ngành hàng gia vị, rau quả thông qua năm nhóm hoạt động chính: hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu giúp doanh nghiệp tuân thủ và được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do Châu Âu công nhận như IFS, BRC và chứng nhận Fairtrade;  hỗ trợ hoạt động marketing, phát triển thị trường, cung cấp thông tin về thị trường và kết nối doanh nghiệp với các đối tác tiềm năng từ thị trường Châu Âu; số hóa các hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến thương mại trên nền tảng số chuyên biệt; hỗ trợ cải thiện chính sách và thực hành tốt liên quan đến người lao động, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường; thúc đẩy hợp tác đa bên để nâng cao năng lực ngành và quảng bá nông sản Việt Nam vào thị trường Châu Âu.

Dự án tìm kiếm chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kỹ thuật số phục vụ mục đích marketing cho ngành hàng Rau quả và Gia vị. Chi tiết cụ thể vui lòng xem File đính kèm

Tin khác đã đăng