Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2009Đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh là những vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Năm 2009 là năm nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn có tốc độ tăng trưởng GDP khá cao đạt mức 5,32%. Góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước là khu vực doanh nghiệp, với những biện pháp ứng phó hiệu quả, đổi mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh là những vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Năm 2009 là năm nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn có tốc độ tăng trưởng GDP khá cao đạt mức 5,32%. Góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước là khu vực doanh nghiệp, với những biện pháp ứng phó hiệu quả, đổi mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản cuốn sách Báo cáo thường niên -Doanh nghiệp Việt Nam 2009 (Chủ đề năm: Nâng cao năng lực đổi mới trong doanh nghiệp).

Trong cuốn sách, các tác giả đã đánh giá tổng quan về môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2009, tập trung vào vấn đề tăng trưởng kinh tế, các hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thị trường, giá cả, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… dưới tác động không thuận lợi từ bối cảnh quốc tế và khu vực cũng như các biện pháp kích cầu của Chính phủ.

Các vấn đề khác được đề cập sâu trong cuốn sách là các biện pháp ứng phó của các doanh nghiệp trước tác động của khủng hoảng, tiếp cận nguồn nhân lực và tài chính, năng lực đổi mới của các doanh nghiệp. Cuốn sách cũng giới thiệu về những vấn đề đổi mới và ứng dụng công nghệ trong một số ngành như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, ngân hàng…

Những vấn đề được đề cập trong cuốn sách rất phức tạp, rộng lớn nên mặc dù các tác giả và những người biên tập đã cố gắng nhưng không tránh khỏi còn thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Tháng 7 năm 2010
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

bao cao thuong nien 2009

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng