Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết 11 NQ – CPTrong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát gia tăng, giá dầu thô, giá nguyên liệu cơ bản của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, trong nước thiên tai và thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát gia tăng, giá dầu thô, giá nguyên liệu cơ bản của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, trong nước thiên tai và thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống, một số mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất như điện, xăng dầu vẫn chưa thực hiện theo cơ chế giá thị trường buộc phải điều chỉnh tăng, mặt khác chúng ta phải nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để ngăn chăn suy giảm, duy trì tăng trưởng trong thời gian qua.Tình hình trên đây đã làm giá cả tăng cao, tăng nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô của nước ta.Vì vậy tập trung kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm và cấp bách. Chính vì thế, ngày 24/2/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP/2011 nhằm thực hiện các mục tiêu trên.

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của cộng đồng doanh nghiệp và những tác động của Nghị quyết tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau hơn một tháng Nghị quyết đi vào thực hiện, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành “Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam”. Cuộc khảo sát được tiến hành trong khoảng thời gian từ 15/4/2011 đến 30/4/2011. Khảo sát được thực hiện trả lời trực tuyến qua trang Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam -VBiS (www.vbis.vn) hoặc nhận phiếu khảo sát thông qua các trụ sở và văn phòng của VCCI trên khắp cả nước. Tổng số doanh nghiệp trả lời khảo sát là 360 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 8,7%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 25,8%, doanh nghiệp vừa chiếm 36,8% và doanh nghiệp lớn chiếm 28,7%. Mặc dù còn nhiều hạn chế về độ lớn và cơ cấu phân bổ của mẫu khảo sát về mặt địa lý, ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động, chúng tôi nhận thấy rằng chất lượng các câu trả lời rất tốt, thể hiện rõ sự hiểu biết thấu đáo vấn đề và ý thức thành tâm đóng góp của người trả lời, những người đang đảm nhiệm vị trí quản lý của doanh nghiệp.

Download tài liệu Bao cao ve tinh hinh thuc hien Nghi quyet 11NQ-CP

Tin khác đã đăng